Zgodna rada

Niemal jednogłośnie Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą przegłosowała uchwały dotyczące między innymi zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i sieci szkół w gminie.

W pierwszej części obrad radni „przepytali” wójta gminy z działalności między sesjami. Wójt jednak, oprócz sprawozdania, przedstawił także plany na rok 2017. Wśród nich dominują inwestycje w rozbudowę sieci wodociągowej.

Strategiczne dla rozwoju gospodarczego gminy wodociągowanie nie wyczerpuje jednak katalogu inwestycji, które ułatwią życie mieszkańcom.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie gminy na 2017 rok omawiane na sesji dotyczyły inwestycji termomedernizacyjnej budynku urzędu gminy, która sfinansowana będzie ze środków zewnętrznych przy niewielkim zaangażowaniu funduszy własnych, ale właśnie ten wkład wywołał sprzeciw radnego Sławomira Chludzińskiego.

Decyzja dotycząca zmian w gminnej oświacie, wymuszona ustawą o ustroju szkolnym, zanim poddana została pod głosowanie, poprzedzona została długą dyskusją nad kształtem obwodów przypisanych poszczególnym placówkom.

Radni nadal mają wątpliwości co do ostatecznego kształtu obwodów, ale dalszą dyskusję na ten temat postanowili odłożyć na czas pracy w komisjach. Zgodnie z ustawą od nowego roku szkolnego naboru do gimnazjum w Czerwińsku nie będzie, a szkoły podstawowe staną się szkołami ośmioklasowymi.

Dziękujemy że nas odwiedziłeś/aś. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, udostępnij go swoim znajomym. Śledź nas również i bierz udział w dyskusji w mediach społecznościowych.