Regulamin

 1. Postanowienia wstępne
 2. Administratorem strony www.tvmazovia.pl jest firma Global Consulting Group.
  Dzięki stronie www.tvmazovia.pl Użytkownik otrzymuje możliwość nadsyłania materiałów filmowych jak i zdjęć, na stronę w sposób powodujący publiczne udostępnienie nieoznaczonemu kręgowi odbiorców, wytworzonych przez siebie plików multimedialnych w postaci nagrań video jak i wykonanych fotografii. Użytkownik otrzymuje także prawo do oceniania zawartości plików multimedialnych. Dzięki stronie www.tvmazovia.pl Internauta otrzymuje możliwość bezpłatnego oglądania materiałów filmowych, artykułów pisanych oraz wgląd do umieszczanych fotografii na witrynie, jak i ma prawo do wzięcia udziału we wszystkich konkursach jak i sondach ogłaszanych przez Administratora

 3. Korzystanie ze strony internetowej
 4. Użytkownik dokonując rejestracji na stronie internetowej www.tvmazovia.pl oświadcza, że w pełni akceptuje niniejszy regulamin. Prawo do dodawania i oceniania zawartości plików multimedialnych mają wszyscy internauci. Oglądanie umieszczonego na stronie www.tvmazovia.pl materiału filmowego jest możliwe dla wszystkich internautów odwiedzających stronę.

 5. Nadsyłanie materiałów filmowych
  • Materiały filmowe są przesyłane na adres mailowy redakcji: redakcja@tvmazovia.pl poprzez serwer wymiany plików wetransfer.com. Publikacja materiału filmowego następuje po wcześniejszej akceptacji przez Administratora strony internetowej.
  • Użytkownik oświadcza, że umieszczany materiał filmowy nie zawiera treści obraźliwych i naruszających zasad moralnych i religijnych, a także porządku publicznego.
  • Użytkownik oświadcza, że nadsyłając materiał filmowy przenosi autorskie prawa majątkowe na Administratora witryny www.tvmazovia.pl na zasadzie wyłączności i na czas nieoznaczony, a Administrator ma prawo do jego powielania.
  • Użytkownik zwalnia Administratora witryny www.tvmazovia.pl z wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu nadesłanego materiału, oraz zobowiązuje się do przejęcia oraz zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń, w tym również kosztów postępowania sądowego oraz zastępstw procesowych, związanych z umieszczonymi plikami multimedialnymi.
 6. Reklama
 7. Osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy ma prawo do umieszczenia reklamy na witrynie www.tvmazovia.pl. Reklama ma formę spotu telewizyjnego emitowanego przed reportażem lub innym materiałem filmowym. Umieszczenie reklamy jest odpłatne, a jej forma jak i cena jest ustala indywidualnie z reklamodawcą. Informację dotyczącą szczegółów reklamy reklamodawca uzyskuję po wcześniejszym kontakcie z Administratorem witryny ww.tvmazovia.pl na adres mailowy: redakcja@tvmazovia.pl

 8. Zmiany na stronie internetowej
 9. Administrator witryny www.tvmazovia.pl jest uprawniony do wprowadzania nieograniczonych zmian w warunkach użytkowania i regulaminie.

 10. Postanowienia końcowe
 11. Administrator witryny www.tvmazovia.pl i Użytkownicy zobowiązują się do współdziałania i należytej staranności w zakresie wykonania postanowień regulaminu.

2,674FaniLubię
2,270SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze wiadomości